arrow

מושגי יסוד בגיוס

עם הכניסה לעולם הגיוס, נגלה לעיני המגייסת עולם מושגים חדש ולא מוכר. המילים אמנם מוכרות מבחינה מילולית אבל נושאות משמעות אחרת לגמרי בתוך קונטקסט של גיוס עובדים. אם הינך מגייסת, אנו שמחים להגיש לך את המילון המקוצר למגייסת המתחילה, עם כמה מושגים שייסיעו לך לצלוח את כניסתך לתפקיד.

*מקור*
כשמדברים על גיוס אחד הדברים החשובים ביותר נעוץ בשאלה מהיכן המועמד התקבל? חברת השמה? לוחות דרושים? חבר מביא חבר?
פניה עצמאית? לשאלה הרת גורל זו חשיבות כספית כמובן.
*חשיפה*
כשחברות השמה חושפות פרטים אישיים של מועמד בפני לקוח, הפעולה נקראת חשיפה. לאחר החשיפה הלקוח מעדכן- מוכר/ לא מוכר.
כלומר האם המועמד כבר נמצא במאגר או לא.
*גיוס*
ה-מושג בה’ הידיעה. גיוס אמנם מוכר לנו מעולם הצבא, אולם בתחום משאבי האנוש הוא מקבל משמעות אחרת לגמרי.
גיוס עובדים: האתגר, האמנות, המשימה- מדירים שינה מעיניהן של מגייסות רבות.
כיצד מפצחים את המשרה? ויוצרים את ההתאמה המושלמת בין התפקיד למועמד? מה סוד הקסם?
*קליטה*
קליטה היא שריקת הסיום של התהליך. המועמד קיבל את ההצעה וחתם על חוזה.
אפשר לנשום לרווחה ולהתקדם הלאה. תחושת הסיפוק של המגייסת מקליטה היא באמת רגש חד פעמי וקסום.

כתיבת תגובה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *