arrow

הרווח הנקי שלך בגיוס עובדים

גיוון במקום העבודה לרוב מקושר לייצוג של אוכלוסיות שונות, אך יכול גם להתבטא באופנים נוספים שאפרט בהמשך. כיצד מגייסים עובדים מגוונים? מה יתרונותיהם במקום העבודה? כיצד מאתרים אותם? כל זאת ועוד במאמר הבא.

←מגוונים ברקע המקצועי והלימודי של המועמד/ת

למעסיקים שמשכילים להגמיש את דרישות התפקידים בגיוס, קל יותר לגייס לשורותיהם מועמדים מוכשרים מרקעים שונים. למשל, תפקיד ג’וניור בתחום של תמיכה טכנית, יכול להיות מאוייש על ידי בוגרי מדעי הרוח והחברה. בתפקידים שבהם ההכשרה מתבצעת תוך כדי תנועה, אין משקל גדול לרקע התעסוקתי של המועמד. לעומת זאת, יש חשיבות גדולה ליכולות הבינאישיות שלו.

←מעודדים חדשנות ויצירתיות

למועמדים מרקעים מגוונים יש צורות חשיבה שונות, סיכוי טוב לגלות יצירתיות בפתרון בעיות ויכולות ביטוי גבוהות. פעמים רבות, מועמדים כאלה נפסלים על הסף בשל חוסר התאמה לדרישות תפקיד, שחלקן אינן הכרחיות כלל וכלל. היכולת של מועמדים כאלה לחשוב מחוץ לקופסא עשויה לקדם את המוצר והשירות שאתם מעניקים.

←מאמצים מגמות תעסוקתיות

השיח ההולך וגובר אודות גיוון בתעסוקה, מביא חברות וארגונים להקצות משאבים יעודיים לכך. חברה שמאמצת את המגמה, מטפחת תדמית חברתית מתקדמת. לגיוון ערך רב לא רק לעובדים עצמם, אלא גם ללקוחות החברה שרואים את המותג כמייצג את כלל גווני החברה.

←איך משלבים עובדים ממקורות מגוונים?

מגדירים במערכת הגיוס מקורות מגוונים [ירידי תעסוקה, מרכזי צעירים, עמותות שונות ועוד]- ומגייסים.

כתיבת תגובה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *